Skip to content

O nás

Církev Boží ve světě

Podle proroctví Kristus Ansanghong založil Církev Boží společnost světové misie v roce 1964 a v současné době existuje více než 7 500 církví ve 175 zemích s 3.5 miliony členů. Následujeme učení Boha Matky, která je příkladem „Dávání lásky“, měníme svět, aby byl hřejivým místem.

Církev Boží dodržuje čistou pravdu rané církve

Církev Boží se učí pravdě a víře nové smlouvu, kterou Ježíš přišel na tuto zemi před 2 000 lety sám učit a šel v ní příkladem. Přestože Ježíš učil sedm svátků ve třech obdobích jako je Pascha, Den odpočinku atd. Jak ubíhal čas, Boží přikázání byla změněna. Obnovujeme pravdu a víru v novou smlouvu rané církve, která byla založena na Bibli.

Církev Boží praktikuje pravou lásku

Podle dobrého učení Boha Matky praktikují členové Církve Boží lásku prostřednictvím různých dobrovolnických prací; celosvětové úklidové kampaně, darování krve, pomoc při katastrofách, podpora komunity atd. Jako uznání za tyto činnosti získala církev více než 3,000 ocenění, včetně prezidentské ceny dobrovolnické služby (PVSA) od Baracka Obamy, od vlád předních národů a jiných organizací.

Církev Boží věří v Boha Otce (Mt 6,9) a Boha Matku (Ga 4,26). Přijďte do Církve Boží a objevte čistou pravdu rané církve, kterou Ježíš Kristus ustanovil před 2 000 lety.

Zj 22,17 A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.