Přeskočit na obsah

O nás

Církev Boží ve světě

Podle proroctví Kristus Ansanghong založil Církev Boží společnost světové misie v roce 1964 a v současné době existuje více než 7 500 církví ve 175 zemích s 3.3 miliony členů. Následujeme učení Boha Matky, která je příkladem „Dávání lásky“, měníme svět, aby byl hřejivým místem.

Církev Boží dodržuje čistou pravdu rané církve

Církev Boží se učí pravdě a víře nové smlouvu, kterou Ježíš přišel na tuto zemi před 2 000 lety sám učit a šel v ní příkladem. Přestože Ježíš učil sedm svátků ve třech obdobích jako je Pascha, Den odpočinku atd. Jak ubíhal čas, Boží přikázání byla změněna. Obnovujeme pravdu a víru v novou smlouvu rané církve, která byla založena na Bibli.

Církev Boží praktikuje pravou lásku

Podle dobrého učení Boha Matky praktikují členové Církve Boží lásku prostřednictvím různých dobrovolnických prací; celosvětové úklidové kampaně, darování krve, pomoc při katastrofách, podpora komunity atd. Jako uznání za tyto činnosti získala církev více než 2 600 ocenění, včetně prezidentské ceny dobrovolnické služby (PVSA) od Baracka Obamy, od vlád předních národů a jiných organizací.

Církev Boží věří v Boha Otce (Mt 6,9) a Boha Matku (Ga 4,26). Přijďte do Církve Boží a objevte čistou pravdu rané církve, kterou Ježíš Kristus ustanovil před 2 000 lety.

Zj 22,17 A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.