Skip to content

Církev Boží
společnost světové misie

CÍRKEV BOŽÍ SPOLEČNOST SVĚTOVÉ MISIE DÁVÁ ŠTĚSTÍ A NADĚJI SEDMI MILIARDÁM LIDÍ S LÁSKOU.

O nás

Církev Boží společnost světové misie věří v Boha Otce a Boha Matku a dodržuje novou smlouvu podle Bible. V 175 zemích světa je založeno více než 7 500 církví a má kolem 3.5 milionů registrovaných členů. Následuje učení Boha Matky, která je příkladem „Dávání lásky“, mění svět, aby byl hřejivým místem.

Ocenění

Cena prezidenta USA za dobrovolnické služby v roce 2015

Církev Boží v Denveru, v Coloradu v USA, získala cenu dobrovolnické služby prezidenta USA (zlaté ocenění, cena pro skupiny). Americký prezident Barack Obama udělil tuto čest Církvi Boží v roce 2011, 2014, 2015 za jejich nepřetržité dobrovolnické služby.

Prezidentské ceny od třech korejských vládních úřadů

Korejská prezidentská pochvala pro skupiny je nejvýznamnější cenou pro skupinu, která poskytuje dobré služby v určité oblasti více než pět let; uděluje se pod přísným šetřením a ověřením. Je mimořádné, že ji přijímá náboženská skupina.

Kázání

Potvrďte slova Bible, která jsou překvapivá a tajemná prostřednictvím video-kázání Církve Boží.

Víra

Církev Boží je věrná pravdě čisté rané církve a Boha Matky. Doufáme, že najdete pravdu skrze učení Bible.

Den odpočinku

Pascha

Kristus Ansanghong

Bůh Matka

Kontakty

Pokud chcete navštívit Církev Boží nebo získat více informací, kdykoliv nás můžete kontaktovat.